We zijn een topteam

Werkteam naam

Ons werkteam is Digital Coaching.

We kijken er naar uit om aan ons project te beginnen. Wij, als team, vinden het fijn dat er in het project uitdaging te vinden is. Wij zullen ons voor de volle 100 procent inzetten en hopen op een prachtig resultaat. Onze klant krijgt onze prioriteit en we hopen dat we erin slagen om aan haar eisen te voldoen. Wij gaan er ons alvast voor inzetten om ons einddoel te kunnen behalen.

Radar bespreking BIG 5

 

Als we het radar diagram van de BIG 5 bekijken, zien we dat we een complementair team zijn. We hebben overal bij elke component wel minstens één persoon die hierin uitblinkt. Hierdoor kunnen wij als team perfect elkaar aanvullen waar dit nodig is.

We bespreken telkens de verschillende componenten:

 • Emotioneel onbekommerd

Op dit vlak heeft Jonas de hoogste score (19) van het team. Nathan en Mathieu hebben dezelfde score (15) wat eigenlijk nog een redelijk hoge score is.

Dit wil zeggen dat zij zich niet snel zorgen zullen maken in verschillende situaties. Toch is er iemand in het team die hen hierop zal attent maken. Robin heeft een lagere score (9) en zal zich wel hierover vlugger ongerust maken en de andere teamleden inlichten als dit nodig zou zijn.

 

 • Onbaatzuchtigheid

Nathan is hierop een hoogscorer (20). Dit wil zeggen dat hij zeker rekening zal houden met de belangen en wensen van anderen. De andere teamleden scoren ongeveer evenveel (score 12, 13) en zullen dus ook wel rekening hiermee houden. Een lage score op dit vlak is er niet in het team, maar dit zal normaal voor geen problemen zorgen. Aangezien iedereen met elkaar rekening zal houden.

 

 • Gewetensvolheid

Mathieu heeft een hoge score (16). Dat wil zeggen dat hij een sterke drive heeft om zaken op orde te hebben. Tevens gaat hij het gemakkelijk vinden om zaken te regelen.

Jonas daarentegen heeft de laagste score (8) van de groep. Dit wil zeggen dat Jonas een flexibele houding aan zal nemen en beter kan omgaan met chaos.

Deze twee uitersten zullen elkaar compenseren op deze component. Dit zal het groepswerk alleen maar ten goede komen. De andere teamleden hebben telkens een score die tussen Jonas en Mathieu ligt.

 

 • Extravertheid

Zowel Mathieu als Jonas scoren (14) op dit onderdeel het hoogst in vergelijking met de andere teamleden. Dit wil zeggen dat zij allebei opzoek zullen gaan naar gezelligheid en graag op de voorgrond treden. We kunnen dus stellen dat zij beiden teamleiders zijn, maar wel rekening zullen houden met elkaar en de andere teamgenoten.

Robin scoort (8) hierop het laagst van de groep. Hij zal dus eerder de andere teamgenoten volgen.

 

 • Openheid

Nathan scoort (19) op dit vlak hoog. Dit houdt in dat Nathan graag buiten de betreden paden zal gaan en vol zit met ideeën. Hij zal de groep op dit onderdeel ondersteunen.

Robin heeft een lage score (9) en hij zal dus meer een praktische ingesteldheid hebben. Hierdoor hebben we zowel iemand die de ideeën kan uitleggen en iemand die ze kan uitvoeren. De andere groepsleden kunnen hen hierin ondersteunen.

 

We kunnen dus stellen dat wij voor onze groepsopdracht telkens iemand hebben die in een onderdeel uitblinkt en anderen die die persoon hierin kan helpen en ondersteunen. Het team zal elkaar perfect aanvullen waar nodig.

 

Radar bespreking Technische vaardigheden

 • Back-end:
  • Op C# scoren we allemaal een 3.5 op 5. Wat dus een gemiddelde score is.
  • Op C scoort Mathieu 0 en de andere teamleden scoren telkens een 3 of 3.5 op 5.
  • Op PHP scoort Jonas een nul en Robin een 4. De andere scoren een 2 of een 3.
  • Voor het programmeertaal Ruby scoort Robin een 2 en de rest scoort een 0. Op dit vlak is ons team zwak.
  • Voor Python Scoren we allemaal een 4 of hoger. Op dit onderdeel zijn we sterk.
  • Voor VB scoort Mathieu een 3.5 en de andere teamleden een 0. We zijn dus op onderdeel afhankelijk van Mathieu.
  • Voor ASP.NET scoort terug Mathieu een 3.5 en de andere teamleden een 0 of een 1. We zijn dus terug afhankelijk van Mathieu.
 • Front-end:
  • Voor HTML5 scoren we tussen 3 en 4.5. We zijn dus als team op dit vlak sterk.
  • Voor CSS3 scoort de groep tussen 3 en 4.5, behalve Jonas. Het is dus aangewezen om Jonas dit onderdeel niet te geven.
  • Voor JavaScript zijn Nathan en Robin sterk met een score van 4. Jonas en Mathieu scoren hierop laag, namelijk een score van 1 en 2.
 • Database:
  • Voor XML scoort Robin een 4. Jonas en Nathan scoren nipt de helft. Mathieu is hierin zeer zwak, namelijk een score van 0.
  • Voor JSON scoren Nathan en Robin hoog door een score van 3.5 en 4. Terwijl Jonas en Mathieu hierop laag scoren, namelijk een score van 1 en 2.
  • Voor SQL scoren we tussen de 3 en 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *